space
BACTERIEN

De natuur is mijn partner in crime. Ik bestudeer effecten van veranderingen in de natuur van planten en bomen door de inwerking van bacteriën. De biologische processen die hieraan ten grondslag liggen vormen het uitgangspunt van mijn werk. In het bijzonder de veranderingsprocessen door bacteriën.

Bacteriën en ik werken samen aan een beeld, zij reageren op wat ik aanreik en ik reageer op wat zij aanrichten. Uiteindelijk ontstaat vanuit deze samenwerking een beeld dat ik fixeer, maar zodanig dat de invloed van schimmels en bacteriën op het beeld vertraagd doorgaat. Het werk blijft daardoor veranderen, onder invloed van licht en temperatuur.

Verandering leidt tot verandering leidt tot verandering enz. zoals ook de natuur als Goddelijk gegeven ongrijpbaar is.

 
Schijndel
Schijndel