space space
RIEN CLAESSEN

Mijn werk beweegt zich voornamelijk rond verschijnselen die gerelateerd zijn aan de natuur.
In mijn eerdere werk speelde water een hoofdrol en met de name de sporen die water achterlaat op een oppervlak, de factor tijd werd zichtbaar aan de hand van de erosie op het oppervlak van betonnen constructies.
Zijdelings liet ik insecten opdraven om voor mij te werken aan het zichtbaat maken van de tijd. De zoektocht naar processen waarin tijd een rol speelt hebben mij op het spoor van de microbiologie gezet.
Toen ik voor het eerst afval vermengd met aarde in betonmengsels stopte, viel mij op dat na verloop van tijd het oppervlak van de betonnen constructies getekend werd door micro-organismen als algen, schimmels en mossen. Na enige jaren van experimenteren met verschillende toevoegingen in betonnen constructies, ben ik enkel met de organische toevoegingen gaan experimenteren.
Dit resulteerde in een de constatering dat micro-organismen onder verschillende omstandigheden veranderen van kleur en vorm. De belangrijkste ontdekking was dat deze processen ook in een milieu zonder zuurstof, dus anaeroob, zijdelings ging ik mij verdiepen in biologie en microbiologie.
In 2019 kocht ik een achttal pagina's uit het grote werk van de 16e -eeuwse plantkundige Pietro Andrea Gregorio Matthioli 1502 - 1577. Het zijn pagina's uit de Discorsi (commentaren op medische eigenschappen van planten) uit 1544.
Het zijn houtdrukken die oorspronkelijk zwart/wit waren maar ooit later zijn ingekleurd en vermoedelijk recenter uit het boek zijn gescheurd om apart te kunnen worden verkocht! Het papier en de afbeeldingen zijn licht aangetast door schimmels en de patina ervan gaf mij een sterk bewustzijn van tijd, bijna 500 jaar!
Ik ben begonnen met het identificeren van de afgebeelde planten en ontdekte zo dat ze alle acht in Nederland te vinden waren. Inheemse planten dus. Ik ben ernaar op zoek gegaan, geplukt, op handgeschept papier geperst en vervolgens op kweek gezet.
Het proces waarbij verschillende micro-organismen (schimmels en bacteriën ) hebben ingewerkt na verloop van tijd op de planten en het papier, heb ik afgebroken en vertraagd door de kweekdozen hermetisch af te sluiten. Het proces van aantasting, vervorming en verkleuring is hierdoor vertraagd. Er ontstond een proces van verdichting in elke doos. Schimmels en bacteriën hebben variabele metabolische vermogens. Dat wil zeggen dat alles voedsel is en alle omstandigheden geschikt zijn om in te overleven. Wat op termijn betekent dat de sfeer in de dozen anaeroob zal worden. Waardoor de vraag ontstaat of er ooit een einde aan het leven van de schimmel komt.
Deze metamorfosen geïnspireerd op het werk van Matthioli geeft een inzicht over eindigheid of oneindigheid van kennis. Wat voor Matthioli een onderzoek was naar de geneeskrachtige kwaliteiten van planten is voor mij een onderzoek naar krachten van micro-organismen die in elk van de gekozen planten hun oneindig spel met overleven demonstreren.

 
space
space
space

SCHIMMELS

INSECTEN

WATER

BACTERIEN

space
space