space space
RIEN CLAESSEN

Mijn werk concentreert zich voornamelijk rond verschijnselen die gerelateerd zijn aan de natuur. Toen ik voor het eerst afval vermengd met aarde in betonmengsels stopte verbaasde ik mij er over dat na verloop van tijd het oppervlak van betonnen constructies getekend werd door schimmels en mossen. Na enige jaren van experimenteren met verschillende toevoegingen in betonnen constructies, besloot ik de toevoegingen zelf als belangrijkste aandachtspunt van mijn werk te gaan gebruiken. Dit leidde er toe dat ik nu al jaren onderzoek op welke wijze schimmels onder invloed van diverse omstandigheden, veranderen en vervormen. De belangrijkste ontdekking is het gegeven dat deze veranderingen ook in een milieu zonder zuurstof plaatsvinden. Zijdelings ging ik mij verdiepen in de biologie en met name de microbiologie. Zonder op de stoel van een bioloog te gaan zitten blijf ik geboeid door de schoonheid die schimmels hebben en het verwonderlijke feit dat zij steeds een andere vorm aannemen onder andere omstandigheden.
Zijdelings liet ik insecten opdraven om voor mij werk te verrichten maar uiteindelijk vielen de waterprojecten samen met de schimmelprojecten tot het “Deus Ludens “ project. Vanuit de verwondering naar vormgeving realiseer ik op verschillende plekken installaties waarin de locale vegetatie en de locale omstandigheden worden ingezet om verschillende schimmels tot ontwikkeling te brengen, die uiteindelijk na verloop van tijd een plek krijgen in een meer definitief beeld.

 
space
space
space

SCHIMMELS

INSECTEN

WATER

DEUS LUDENS

space
space