space
DEUS LUDENS KLAVERSTRAAT

Deus Ludens is een installatie waarin ik mijn wereld vormgeef. Deze wereld beperkt zich tot de diverse verschijningsvormen van de planten uit mijn kleine tuin.
Ik raakte geïnteresseerd door de enorme variëteit van
verschijningsvormen zoals die zich voor doen in de verschillende seizoenen. Het ontluiken van de planten in de lente, het groeiproces, het vervormen of transformeren, bloeiwijzen en groeivormen, het afsterven in de herfst, rotting en verkleuring.

Het was wonderbaarlijk om te zien dat deze kleine tuin een dergelijke grootsheid aan vormkracht bezat.

Naar aanleiding van dit gegeven besloot ik processen te sturen, er een eigen vormgeving aan te geven door planten in glazen dozen te stoppen. Het afsterven van planten gaf in verschillende stadia een rijke variëteit aan vorm en kleur te zien. Door plantresten in het water te zetten forceer ik het rottingsproces. Verschillende schimmels en bacteriën blijken oneindig van vorm en kleur te vervormen alvorens de plant geheel uiteen gaat vallen. Dit kan alleen de hand van God zijn.

Op verschillende constructies presenteer ik de glazen dozen met plantresten. De beelden zijn in hun vormgeving formeel en zakelijk. Binnen in deze vorm, speelt zich onder invloed van licht- en temperatuurswisselingen een proces van verandering af. Het kan hierbij gaan over rotting en/of gisting van het organisch materiaal. Hierbij valt op dat micro-organismen en bacteriën vorm- en kleurveranderingen teweeg brengen die onder invloed van licht en temperatuur tot voortdurende variaties leidt. Wezenlijk is dat aan deze processen nooit een einde komt. Deze beelden geven de beschouwer een zeker inzicht in de cyclus van leven in algemene zin.

‘Deus Ludens’ is een installatie die niet af is, elke variatie voegt iets nieuws toe aan het geheel. Met de verschillende dozen stel ik composities voor een constructie samen. Soms worden er dozen weggenomen en andere voor in de plaats gezet. Afhankelijk van de plaats kunnen maten en vormen variëren.

 
Klaverstraat