space
DEUS LUDENS MALPIE

Deus Ludens Malpie vormt een nieuwe schakel in het project dat is begonnen in 2007.
Op de Malpie is gekozen voor acht, niet eigen boomsoorten, zogenaamde “gasten”. Deze “gasten” zijn op kweek gezet om op het hout aanwezige schimmels tot groei te forceren. Datgene wat voorheen onzichtbaar ondergronds leefde, wordt zichtbaar. Deus Ludens Malpie stelt hier een vraag naar de typische eigenheid van de Malpie. Expliciet wordt deze vraag uitgebreid naar wat nu “eigen” is. Impliciet vraagt het een om stellingname t.a.v. onze identiteit.

Amalanchier lamarckii

Betula pendula of Betula pubescens

Larix decidua

Pinus nigra

Prunus serotina of Prunus padus

Quercus rubra

Rhododendron ponticum

Cytisus scoparius

 

 

 

 
Schijndel