space
HERPLAATSING INANITAS

Inanitas wordt herplaatst in de vorm van een kompasroos op het veld ten noord- oosten van de vorige locatie; op de middencirkel van “De Oude warande”.
De coördinaten zijn E 397.450 en N 131.000, gebaseerd op de topografische atlas van Noord-Brabant schaal 1: 25.000 zoals hieronder weergegeven.

De acht sokkels markeren de noordzuid- en oostwest assen van een denkbeeldige kompasroos. De spoorlijn Tilburg/Breda geeft nadrukkelijk richting aan het terrein door zijn oostwest ligging. Voor de beschouwer ontstaat een ijkpunt, een bewustwording van zijn plaatsbepaling.

 

 

 

 

 

 
AN1 AN2
AN1 AN1
AN1